Ankara Organizasyon
Ana Sayfa Hakkımızda Referanslar İletişim

FRANCHİSİNG NEDİR

İngilizce kökenli franchise kelimesinin Türkçe çevirisi imtiyaz anlamına gelmektedir. Franchising en geniş anlamı ile bir markanın isim hakkının kullanılması anlamına gelmektedir. Franchising sistemi franchisee ve franchisor’a çeşitli yükümlülükler yüklemektedir ve bu yükümlülüklerin karşılığı olarak her iki tarafada çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sağlamaktadır.

           

FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN FRANCHİSOR AÇISINDAN AVANTAJLARI :

 

·                     Pazar ağını genişletip üretim kapasitesini arttırarak birim maliyetleri düşürme yolu ile karlılığı arttırmak.

·                     Hızlı büyüme eğrisi oluşturabilmek

·                     Franchise alan işletmelerden alınan giriş ödentisi vb. katkı payları ile yatırım yapmaksızın gelir elde etme olanağı

·                     Mal ve hizmet satış hacminin artması sayesinde bankalar ve devlet nazarındaki kredibilitenin artması

 

FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN FRANCHİSOR AÇISINDAN SAKINCALARI:

 

 • Franchisee’nin yapabileceği herhangi bir hata sonucu genel marka değerinin zedelenmesi söz konusu olabilir.
 • Mal veya hizmet karşılığı oluşan bedelin tahsilinde ortaya çıkabilecek aksaklıklar franchisor’ı zor durumda bırakabilir.
 • Sistemin yaratacağı karlılığın tek taraflı olarak franchisor’dan beklenmesi sakınca doğurabilir.

 

FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN FRANCHİSEE AÇISINDAN AVANTAJLARI :

 

 • Tanınmış bir markanın sağladığı imajın getirilerinden faydalanma
 • Marka ile ulusal ve uluslararası kaliteye sahip olma
 • Daha önceden tecrube edilmiş bir sistemin parçası olarak franchisor tarafından verilecek doğru eğitim sistemleri ile doğru adımlar atabilmek
 • Reklam giderlerinden tasarruf sağlamak
 • Franchise veren firmanın hukuki, mali vb. danışmanlarından destek alabilmek
 • Franchise giriş bedeli ilk etapta yüksek görünmekle birlikte sistemin işleyişi içerisinde hata payının minimize edileceğinden uzun vadede kara geçmek

 

FRANCHİSİNG SİSTEMİNİN FRANCHİSEE AÇISINDAN SAKINCALARI :

 

 • Franchise verev firmanın koyduğu kurallara uyma zorunluluğu
 • Yaratıcılığın ortadan kalkması
 • Karı franchisora paylaşmak zorunluluğu
 • Franchising sözleşmesinde yer alan boşlukların franchisor lehine işlemesi ihtimali

 

FRANCHISING SÖZLÜĞÜ

 

Franchisor: Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise anlaşması ile bu hakları yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchisor yani franchise veren, sistemin gereği olan tanıtım, araştırma, eğitim, denetim, vb. destekleri de üstlenir.
Franchisee: Sistemin ve markanın belli bir satış hizmet noktası ve /veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.
Master Franchise: Yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket, master franchise alan olarak adlandırılır.
Area Franchise: Franchise veren, pazarın her noktasına aynı etkinlikte ulaşamadığı taktirde, belli yükümlülüklerini ve haklarını bölgesel olarak bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan kendisi işletmeler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda master franchise alan da bölge franchise almış olur. Yalnız orada Pazar bütün dünya, bölge ise bütün bir ülkedir.
Sub Franchisee: Bölge franchise alan tarafından, tek bir işletme için sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur. Franchise veren anlaşmada taraf veya lehdar olabilir.
Royality: Franchise alanın, işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak franchise verene ödediği, sabit veya hasılata göre belirlenen bedeldir.
Franchise Fee ( Franchising Bedeli): Franchise alanın kullanma hakkını aldığı marka ve sistem için franchisora yapacağı ödemeler çeşitli şekillerde olabilir:
Sözleşmenin akdi ile yapılan toplu ödeme ( Ön ödeme/ Lump sum fee);
Devamlı ve belli dönemler halinde yapılan ödemeler ( Royalty);
Royalty ödemeleri genellikle brüt ciro üzerinden hesaplanır ve cironun belirli bir oranı halinde saptanır. Nadiren aylık maktu ücretler halinde de belirlenebilir.
Franchisor’ın verdiği destek hizmetleri için yapılan ek ödemeler;
Bu ödeme franchisor’ın verdiği hizmetler dolayısıyla yaptığı masrafların karşılanmasına yöneliktir.

Co-branding: Birden fazla markanın kira, işçilik, elektrik gibi bazı giderleri azaltmak için aynı işletme içersinde farklı kasalardan faaliyet göstermesidir. Özellikle ABD’de oldukça yaygın olarak kullanılan bir sistemdir.

 

MARKANIZI FRANCHİSE DÖNÜŞTÜRMEK

 

BD ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. nin danışmanlık yaptığı alanlar içerisinde yer alan franchise danışmanlığı birimi bünyesinde; varolan markanın franchising sistemine dönüştürülmesi konusunda çözüm ortaklığını kapsamaktadır. Bu çözüm ortaklığı bünyesinde vermekte olduğumuz hizmetlerden bir kaçı;

 

 • Franchise sistemi oluşturma (fizibilite)
 • SWOT analizi
 • Üretim tesisi ve dağıtım kanallarının analizi
 • Marka patent araştırması ve takibi
 • Kalite ve ürün belgelendirmesi (İSO, TSE, CE işareti, OHSAS, HACCP)
 • Franchise sistemi yönetim ve uygulama organizasyonunu şemalandırma
 • İdari kadro eğitimi
 • Konsept ve dekorasyon danışmanlığı
 • Hukuki danışmanlık
 • Reklam danışmanlığı
 • Lokasyon danışmanlığı
 • Franchise kanunu hazırlama
 • Denetim kanalları organizasyonunu şemalandırma
 • Bayii koordinasyonunu şemalandırma

 

VAROLAN FRANCHISE SİSTEMİNİZE YÖNELİK

 

BD ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. nin danışmanlık yaptığı alanlar içerisinde yer alan franchise danışmanlığı birimi bünyesinde; varolan franchise sisteminizin desteklenmesi anlamında çözüm ortaklığını kapsamaktadır. Bu çözüm ortaklığı bünyesinde vermekte olduğumuz hizmetlerden bir kaçı;

 

 • Reklam strateji danışmanlığı
 • SWOT analizi
 • Denetim kanalları organizasyonu
 • Gizli müşteri hizmeti
 • AR – GE çalışmaları
 • Saha araştırmaları
 • Konsept yenileme danışmanlığı
 • Lokasyon danışmanlığı
 • Toplu açılış ve yıldönümü kutlama etkinlikleri
 • Bayii toplantıları
 • Bayii eğitim çalışmaları
 • Kriz yönetimi eğitimleri
 • Strateji belirleme
 • Hukuki danışmanlık

 

FRANCHİSE YATIRIMCI DANIŞMANLIĞI

 

BD ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. nin danışmanlık yaptığı alanlar içerisinde yer alan franchise danışmanlığı birimi bünyesinde; franchise almayı düşünen yatırımcılar için çözüm ortaklığını kapsamaktadır. Bu çözüm ortaklığı bünyesinde vermekte olduğumuz hizmetlerden bir kaçı;

 

 • Franchise nasıl alınır proje ve uygulamasının yapılması
 • Bütçe çerçevesinde yatırım yapılabilecek olası sistemlerin belirlenip risk ve avantajlarının karşılaştırılması
 • Marka ürün hizmet araştırma
 • Lokasyon danışmanlığı
 • Franchise vereni araştırma
 • Sistemi araştırma
 • Franchise anlaşmasını inceleme
 • Hukuki danışmanlık
 • İşletmenin karlılık analizi
Düğün Sünnet Doğum Animasyon Açılış Kurumsal Reklam Nikah Şekeri Bebek Şekeri Party Shop
Bebek Odası Süsleme
Ankara Web Tasarım: TURNA MEDYA ®
Web Tasarım